Document iesire catre CNAS - proiect norme

CATRE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
DOMNULUI PRESEDINTE, Vasile Ciurchea


   Ca urmare a publicarii pe site-ul cnas.ro, a proiectului contractului-cadru si a normelor metodologice pentru anul 2009, emise de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, facem urmatoarele obiectiuni cu privire la continutul art. 11, din normele metologice:
   1. Potrivit acestui text, decontarea retetelor gratuite si compensate se face la 90% din pretul de vanzare cu amanuntul maximal cuprins in Catalogul National al Preturilor Medicamentelor de uz uman, cu autorizatie de punere pe piata (CANAMED)
Aceasta propunere a CNAS dezavantajeaza complet furmizorii de medicamente, care printr-o astfel de decontare nu vor mai fi in masura sa-si asigure necesarul de lichiditati pentru continuarea activitatii.
   2. Stiind ca sectorul farmaceutic este componenta esentiala a sistemului sanitar in furnizarea de servicii de sanatate de baza, dorim mentinerea calitatii profesionale si independentei farmacistului cu mentiunea ca, obiectivele de sanatate trebuie sa prevaleze in fata celor comerciala.
Subliniem ca sectorul farmaciei comunitare trebuie sa fie viabil si stabil, si ca statul roman este obligat sa asigure aceasta, asa precum si celelate guverne ale statelor Uniunii Europene o fac.

   3. O cifra de afaceri viabila asigurata farmacistilor are drept consecinta faptul ca acestia sa nu fie fortati sa se concentreze in zone cu densitate mare a populatiei, in mediul urban, in detrimentul celorlalte zone (mai putin populate, populatie saraca, mediu rural sau zone izolate) si sa refuze eliberarea catre bolnav a medicamentelor prescrise in regim compensat si gratuit.
Astfel fiind, prevederea potrivit careia decontarea retetelor gratuite si compensate la un pret de vanzare cu amanuntul reprezentand 90% din pretul de vanzare maximal cuprins in CANAMED, nu indeplineste criteriile sus-mentionate.
   In acest sens exemplificam prin calcule economice concrete, din care rezulta cerintele financiare ale unei farmacii medii, cu 2 farmacisti, intr-un program zilnic cuprins intre orele 08-20,00. Mentionam ca la intocmirea acestui studiu s-au avut in vedere in mod foarte transparent atat necesitatile cat si obligatiile farmaciei respective, Anexa1.
   Studiul efectuat se axeaza pe structura adaosului comercial in farmacii, pentru medicamentele autorizate in Romania:
ADAOS COMERCIAL 
1,5 
12
15 20
24
TOTAL
NUMAR MEDICAMENTE  
698
1962 
299 
396
150
3505
PROCENT20
 56
9
11 
4   
100   


Se observa ca ponderea cea mai mare o detin medicamentele cu adaosul comercial cel mai mic, respectiv 1,5% si 12%.

Structura listei de medicamente a CNAS este urmatoarea :
LISTA
 A
 B
 C1 C2C3 
 TOTAL TOTAL NOMENCLATOR
NUMAR PRODUSE
 1488 603 1014  320 34254625
     1200   1200


Un numar foarte mare de medicamente se gasesc in lista C2, cu un adaos comercial de 1,5%. Analizand cele de mai sus adaosul mediu real in farmacia comunitara este de 8%.
Studiul nostru a luat in calcul faptul ca 50% din veniturile farmaciei provin din relatia contractuala cu CNAS.
Anexa 2 prezinta date rezultate din practica, potrivit carora un farmacist prelucreaza maximum 312 retete, cu o valoare medie de 100 lei /reteta
La un venit de 31.200 lei pentru farmacie cu un adaos mediu de 8% rezulta un profit de 2496 lei, in prezent sub necesarul cheltuielilor curente ale farmaciei.
Prin aplicarea proiectului de norme metodologice adaosul farmaciei va deveni de 0,8% si deci profitul farmaciei va fi de 312 lei/luna.

Din examinarea situatiilor prezentate rezulta ca decontarea propusa nu asigura nici unul din criteriile prevazute, fapt ce este de natura a duce la declinul farmaciilor comunitare, pana la faliment.
Pentru a se evita o astfel de situatie si tinind cont ca primele farmacii expuse sunt cele situate in mediul rural si in zone greu accesibile, consideram necesar a va solicita sa anulati aceasta prevedere astfel incat farmaciile sa-si poata asigura continuitatea activitatii.
Subliniem ca activitatea principala a farmaciei este eliberarea de retete gratuite si compensate. In atare situatie, oferirea posibilitatii tuturor farmaciilor pentru incheierea contractului cu CJAS duce la o mai buna deservire a pacientilor care au dreptul de a-si alege furnizorul de servicii, respectiv - farmacia – dupa criterii date de calitatea serviciilor, distanta, etc.

De la emiterea ordinului ministrului sanatatii nr. 612/2002, privind modul de calcul al adaosului comercial la medficamente, nu s-a aplicat si o actualizare a nivelului valoric din grila de preturi cu amanuntul in corelatie cu indicele de inflatie agreat

Indice de inflatie agreat :
Perioada
Indice inflatie
Indice inflatie agreat
2002
117.8
118
2003
114,1
134
2004
109,3
147
2005
108,6
160
2006
104,9
167
2007
106,6
178
 2008105,7
188,6


Grila de preturi cu amanuntul ar avea urmatorea structura :
Nivelul valoric pret
Cota adaos
Indice inflatie
Pret valoric ajustat
0-2,00
24
188,6
0 - 3,77
2,01-5,00
20
188,63,78 - 9,43
5,01-7,5
15
188,6
9,44 - 14,14
peste 7,5
12
188,6Peste  14,15

 ANEXA 1

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

COMPONENTEBUGET
Venituri din vanzare
61.300
Discount & bonificatii
3.254
  
TOTAL VENITURI
64.554
  
Cost direct
54.247
Contributie directa
10.307
Adaos mediu
0,16
Total cheltuieli indirecte
10.270
Cheltuieli financiare
100
Depreciere150
PROFIT/PIERDERE BRUT
-213COMPONENTE CHELT. INDIRECTE
 RON
Salarii
5.670
Bonuri masa
480
Diurne,deplasari
 
Bonusuri si prime
250
Mobilier
 
Birotica
100
Cheltuieli IT
150
Taxe si impozite
 
Cheltuieli protectia muncii
 
Protocol
 
Servicii terti*
500
Reparatii, intretinere
50
Utilitati
600
Materiale de curatenie
100
Reparatii si piese auto
 
Benzina
 
Actiuni de publicitate
50
Marketing
50
Abonamente si publicatii
50
Penalitati si amenzi
 
Autorizatii
50
Medicamente expirate
50
Echipamente de lucru
 
Asigurari
50
Instructaje
 
Chirie
1.750 
Posta si telefon
100
Ambalaje
100
Transport
 
Alte consumabile
50
TOTAL CHELTUIELI  INDIRECTE
10.270* include contractul pentru contabilitate, contractul distrugere medicamente expirate, contract metrologie, contract desinsectie si deratizare, contract SSM, etc

ANEXA 2

Normarea  activitatii unui farmacist :

Activitatea
Timp
Lansarea comenzii
1’
Receptia cantitativa si calitativa
2’
Inscriptionare pret si asezare in rafturi
1’
Eliberarea retetei
 •   citire reteta
 •   introducere reteta in calculator
 •   colectare reteta
 •   eliberare medicamente si consiliere pacient
 •   incasare bani
15’
Verificare si centralizare retete
2’
Raportare saptaminala catre CNAS
0,5’
Intocmirea borderoului si facturii
2’
Transmitere datelor CNAS
1’
Separarea retetelor si indosarierea lor
2’
Ducerea retetelor la CNAS
0,5’
Total
27’


Norma lunii -170 ore (h)
Din aceasta norma/luna se scad
 • 1h - educatia farmaceutica continua
 • 5h - informare medicamente noi -15’/zi
 • 8h - concediul legal
 • 10h - pauza masa - 30’/zi
 • 0,5h - instruire SSM
 • 5h - acte contabile primare - 15’/zi

TOTAL 29,5h
170 - 29,5=140,5

140,5h x 60’ = 8430’
8430’ : 27’= 312 retete

 

PRESEDINTE,                            

                                                                        Dr. farm. spec. IOANA CACOVEAN