CNAS - Memoriu

PATRONATUL FARMACISTILOR DIN ROMANIA
Str. Valter Maracineanu, nr. 1-3, et. 5, cam. 360, sector 1, Bucureşti
Cod fiscal 14777059 Cont: RO93ROIN1040304270098595
Banca: RIB - Sucursala Moşilor
Tel. 0745024668; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nr. 11/26.01.2009

 

CATRE,
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE,
DOMNULUI PRESEDINTE, Prof. Dr. IRINEL POPESCU

 

 

Stimate Domnule Presedinte,

 

indentIn numele membrilor Patronatului Farmacistilor din Romania va adresez rugamintea sa analizati situatia care s-a creat si se perpetueaza in Bucuresti, devenind de mare gravitate, pe care dorim sa v-o aducem la cunostinta si sa va solicitam tot sprijinul, pentru rezolvarea cat mai urgenta a acestei stari de fapt.
indentCasa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) datoreaza catre 80 de societati farmaceutice suma de 63.982.618,64 lei, suma ce reprezenta contravaloarea retetelor compensate si gratuite, eliberate de farmacii peste valoarea de contract stabilita. Aceasta suma restanta se refera la perioada 2006-2008 (Anexa 1), si s-a acumulat in cei trei ani, prin onorarea de catre farmaciile aflate in aceasta situatie, a retetelor compensate si gratuite prescrise pacientilor.
indentPersonalul farmaceutic angajat al acestor societati, nu a putut refuza prescriptiile care s-au emis peste valoarea de contract, nefiind stabilita o plafonare valorica a medicilor prescriptori. Conducerea societatilor a considerat ca actioneaza in interesul asiguratilor potrivit juramantului si al codului deontologic al farmacistului.
indentDaca s-ar fi respectat doar forma birocratica, in cifra absoluta a contractului, fara a respecta nevoia omului bolnav, nevoie apreciata de catre medicul prescriptor, s-ar fi putut produce grave accidente de sanatate, comparabile poate, cu cele semnalate in ultima vreme in unitatile spitalicesti. In plus, avand si concursul unor furnizori de medicamente, societatile farmaceutice aflate in cauza, au creditat sistemul sanitar, dar situatia devine imposibil de suportat intrucat marii distribuitori au refuzat sa mai participe la acest proces.
indentPrin OG 30/01.08.2007, societatile farmaceutice in cauza, au recuperat sumele restante pana la nivelul lunii iunie 2006. Cu toate acestea în perioada care a urmat s-au produs noi acumulări de debite neonorate de către CASMB, situaţie care conduce la diminuarea si chiar incetarea activitatii farmaceutice, prin anularea capacitatii financiare a societatilor farmaceutice si refuzul de a onora cererile de medicamente ale persoanelor bolnave. Mentionam ca in acest interval de timp (2006 - 2008) s-au facut numeroase demersuri catre CASMB, prin adrese periodic inregistrate de catre societatile farmaceutice aflate in cauza, prin care s-a comunicat contravaloarea medicamentelor eliberate pe retete compensate si gratuite, raportate dar nedecontate.
De asemenea s-au facut informari si s-a solicitat sprijinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, iar la Ministerul Sanatatii Publice s-a depus un memoriu, inregistrat cu nr. 11148/23.10.2008, prin care s-a solicitat solutionarea acestei situatii, pana la nivelul lunii septembrie 2008.
indentToate aceste comunicari adresate celor in drept nu au primit niciun raspuns, conform legislatiei in vigoare, fapt care a condus in timp, ca fiind acceptarea tacita a acestor obligatii, si deci s-a asteptat decontarea datoriilor restante.
indentNerezolvarea situatiei de catre cei abilitati, precum si influenta negativa a crizei economice mondiale, ne conduc la rugamintea de a sprijini demersul nostru in vederea deblocarii si normalizarii situatiei sistemului farmaceutic, cat mai urgent, prin plata sumelor restante la medicamentele compensate si gratuite si sa se inchida definitiv aceste datorii.
Cu deosebita stima,

 

PRESEDINTE,

Dr. farm. spec. IOANA CACOVEAN

 

 

 

Anexa 1

 

 

 

Situatie centralizatoare
privind declaratia pe proprie raspundere aferenta depasirii valorii de contract
pentru anii 2006-2008, pentru furnizorii de medicamente

 

Nr.crt.
An Valoare CG* Valoare BC** TOTAL
1 2006 16.583.808,61
1.039.986,06 17.623.794,67
2 2007 23.759.601,98 11.045.343,55 34.804.945,53
3 2008 9.455.071,56 2.098.806,88 11.553.878,44

TOTAL 49.798.482,15 14.184.136,49 63.982.618,64

 

CG* - medicamente compensate-gratuite
BC** - medicamente boli cronice