Cerere catre MINISTRUL SANATATII

În atenţia domnului ION BAZAC,
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

 

pfdrSunt onorat să vă felicit, cel puţin pe această cale, pentru numirea dumnevoastră în calitate de Ministru al Sănătăţii.
Considerăm că aveţi o misiune dificilă , date fiind condiţiile economice grele pe care le traversează întreaga societate românească, inclusiv sectorul sanitar. Cu convingere spunem că aveţi calităţile necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor acestei funcţii.

pfdrÎn calitate de preşedinte al Uniunii Naţionale a Patronatului din România îmi permit să supun atenţiei dumneavoastră una dintre problemele grave cu care se confruntă reţeaua de farmacii al cărei patronat este membru în organizaţia noastră.
Pornind de la necesitatea asigurării echilibrate cu servicii farmaceutice pe tot teritoriul ţării, ca obligaţie constituţională a statului privind sănătatea populaţiei, este necesar a se stabili un set de reglementări specifice care să creeze condiţii de stabilitate si viabilitate a reţelei de farmacii.
Din acest punct de vedere apreciem că, proiectul de ordin, privind procentul de adaos comercial stabilit pentru farmacii la preţul de vânzare al medicamentelor, nu asigură aceste condiţii.
Procentele de adaos comercial propuse sunt fixate la cea mai mică valoare practicată în ţările Uniunii Europene şi mai mică decât cele din ordine anterioare ale Ministerului.
Nu cunoaştem dacă la baza stabilirii acestor procente a existat un studiu asupra impactului pe care îl produce asupra existenţei unui număr mare de farmacii, dar considerăm că pe baza transparenţei privind actele normative o să-l publicaţi pe site-ul Ministerului pentru a putea înţelege fundamentarea acestor măsuri.
Ne permitem să apreciem că aceste procente de adaos comercial vor conduce la falimentarea multor farmacii, din nepuţinta acestora de a-şi asigura acoperirea din venituri a cheltuielilor impuse de standardele privind serviciile farmaceutice.
Deşi, la prima vedere problema nu vizează situaţia din marile oraşe unde reducerea numărului de farmacii nu va genera aparent dificultăţi, ci pentru mediul rural şi pentru micile localităţi urbane unde există numai câte o farmacie, pe termen lung întreg sistemul sanitar va suporta repercursiuni ulterioare.
În consecinţă, dispariţia farmaciilor din mediul rural va face ca pacienţii să nu dispună relativ prompt de medicamentele necesare, în plus vor suporta cheltuieli suplimentare generate de deplasarea în alte localităţi unde există o farmacie; nu mai amintim o situaţie şi mai complicată în care accesul limitat la medicamente sau la o primă părere medicală (farmacia fiind primul punct instituţional sanitar) pot conduce la agravări de diferite grade.

pfdrDin acest motiv, în numele Patronatului Farmaciştilor din România pe care îl reprezentăm vă rugăm să dispuneţi invitarea unei delegaţii a PFDR-ului, care reprezintă interesele farmaciilor ca societăţi comerciale, de fiecare dată când se propun măsuri şi reglementări cu caracter farmaceutic. De asemenea, vă rugăm să susţineţi propunerea noastră privind stabilirea cotei de adaos comercial cu valoare maximă în farmacie conform tabelului de mai jos ataşat:

 

Nivelul valoric al preţului cu ridicată cota de adaos comercial maxim
- în farmacie -
0,00 - 50,00 24%
50,01 - 100,00 20%
100,01 - 200,00 16%
200,01 - > 12%