ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr.266/2008 – pozitie Patronatul Farmacistilor din Romania ( PFDR)

Ca urmare a publicarii pe site-ul Ministerului Sanatatii a proiectului de ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Legii nr. 266/2008, Patronatul Farmacistilor din Romania (PFDR) are urmatoarele observatii:

1. Patronatul Farmacistilor din Romania ( PFDR) propune adaugarea unui articol suplimentar art.20 din Lege prin care sa se specifice urmatorul lucru:

“ Este interzisa orice fel de incercare de aparitie a monopolului in cadrul sistemului farmaceutic si, ca urmare, este interzis ca producatorii sa aiba unitati de eliberare de medicamente proprii , furnizorii, distribuitorii, respectiv si prima categorie si a doua sa posede unitati de eliberare de medicamente datorita riscului de presiuni comerciale”.

2. Art. 6 din Lege , PFDR considera oportuna introducerea unui posibil alin.(3) care sa aiba urmatoarea formulare:

“ Societatea comerciala in cadrul careia functioneaza farmacia este in proprietatea unuia / a mai multor farmacisti, iar in cazul in care nu este posibila aplicarea acestui lucru datorita detinerii acestor societati comerciale de catre neproprietari, unitatea farmaceutica sa fie data in locatie de gestiune unui grup de farmacisiti, platindu-se contravaloarea locatiei de gestiune.”

3. Art.43 din Lege referitor la criteriul demografic, PFDR nu considera indreptatita aplicarea art. 12 numai pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

MOTIVARE: Ca Patronat al Farmacistilor consideram ca intreaga comunitate de farmacisti aduce o contributie esentiala strategiilor si starii generale de sanatate a populatiei ( acest lucru este prezent in politica de sanatate a intregii comunitati europene). Apreciem grija privind cresterea accesibilitatii la medicament si respectiv la tratament, dar ne este teama ca prin indepartarea acestui ultim criteriu de control al numarului si, ca urmare a distributiei farmaciilor in teritoriu, nu va mai fi posibil accesul larg al populatiei din toate zonele Romaniei la primul si cel mai accesibil specialist in sanatate, respectiv farmacistul.
Pe intreg cuprinsul european exista o preocupare intensa in privinta stabilitatii si viabilitatii sistemului farmaceutic si, fiecare tara are la indemana metode specifice in vederea respectarii acestui obiectiv. Dintre aceste metode existente putem enumera: criteriul demografic, criteriul distantei minime intre farmacii, criteriul demografic si al distantei, farmacia – unitate sanitara la care actionar unic este statul ( nu exista farmacii particulare), subventionarea farmaciilor in zonele mai putin populate, taxe reduse pentru farmaciile situate in zonele cu numar redus de populatie etc.
Desi recunoastem ca exista in acest moment o presiune din partea Parlamentului European privind desfiintarea criteriului demografic , nu putem sa nu remarcam ca nu exista stat care sa fi renuntat la criteriile de monitorizare a stabilitatii sistemului farmaceutic. Mai departe, acest lucru ne conduce la ideea ca, aceste legi nu trebuie sa fie puse in vigoare pe teritoriul Romaniei inainte ca ele sa existe si sa fie parte din/in politica de functionare a celorlalte tari ale Uniunii Europe.
De aceea, va rugam sa se dea importanta pericolului care planeaza asupra strategiei de sanatate pe termen lung in Romania.

4. PFDR propune reformularea si completarea textului din Ordonanta Art. 9, lit. (d), SECTIUNEA I – Infiintarea farmaciei comunitare

“ Farmacia comunitara asigura furnizarea de servicii farmaceutice prin incheierea de contracte cu Societatile de Asigurari Sociale de Sanatate, intrarea in contract cu acestea considerandu-se automat in baza autorizatiei de functionare eliberata de Ministerul Sanatatii”.

MOTIVARE: Orice unitate abilitata sa presteze servicii si sa elibereze produse farmaceutice este direct recunoscuta ca indeplinid toate conditiile necesare eliberarii oricarui tip de reteta. Farmacia comunitara, ca parte integranta a serviciilor profesionale de sanatate, are ca scop promovarea consumului rational si adecvat de medicamnente. In acest context, orice farmacie detine autorizatie de functionare ce indeplineste conditiile necesare eliberarii oricarui tip de prescriptie medicala.
Casele de Asigurari de Sanatate sunt parte integranta a sistemului sanitar si au ca obiectiv gestionarea banilor colectati pentru fondul de sanatate catre diferiti prestatori de servicii farmaceutice, respectiv medicale. Farmacia este singura competenta de a elibera si manipula medicamentul in baza autorizatiei de functionare. Prin urmare, cele doua institutii, farmacia si Casa de Asigurari, sunt parteneri egali in aceasta colaborare.

5. Patronatul Farmacistilor nu sustine abrogarea dispozitiilor inscrise la art.10 alin.2, lit.(b), art.(3) si ( 4) din Ordonanta:

MOTIVARE: Patronatul Farmacistilor din Romania considera ca trebuie sa ramana in vigoare si dupa data de 31 decembrie 2010 dovada contractului de munca prevazut cu 8 ore in cazul farmacistului-sef , respectiv depunerea documentatiei prevazuta la alin.(2) si raportul de inspectie favorabil prevazut la alin.(4), acest lucru contribuind la un control al evidentei farmaciilor si farmacistilor din sistemul sanitar.

6. In cazul art. 10, alin.(2), litera ( d) – PFDR propune urmatoarea exprimare:

“ Fisele de atributii ale farmacistilor sunt formulate conform Normelor de buna practica farmaceutica in vigoare”.

7. Art. 18, alin. (2) din Legea farmaciei – Patronatul propune urmatoarea forma a textului din acest articol:

“ Modalitatea de asigurare a asistentei farmaceutice a populatiei in timpul noptii sau in zilele nelucratoare si de sarbatori legale este stabilita de Ministerul Sanatatii Publice in urma consultarilor cu Colegiile Framacistilor judetene si a Municipiului Bucuresti si este obligatorie pentru toate farmaciile comunitare, indiferent de existenta sau nu a relatiilor contractuale cu Casele de Asigurari Sociale de Sanatate. “Presedinte PFDR, Ioana CACOVEANPATRONATUL ISI VA CONTINUA PUNCTELE DE OBSERVATII ASUPRA TEXTULUI DIN ORDONANTA, RESPECTIV DIN LEGEA FARMACIEI.