Colegiul Farmacistilor din Romania Filiala Timis
Timisoara, Str. Maresal Averescu Nr. 59
Tel./fax. 0356/444719
Tel. 0256/489484
Nr._6_din 24.02.2009

Către,
Ministerul Sănătăţii

În atenţia d-lui ministru dr. Ion Bazac
indentReferitor la Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii nr.266/2008, Colegiul Farmaciştilor filiala Timiş are următoarele obiecţiuni:
indentArt.10(text ordonanţă)
lit.c. „Fişele de atribuţii avizate de Colegiul Farmaciştilor din România”
indentAtribuirea doar a acestui rol formal in autorizarea farmaciilor, considerăm a fi o atingere gravă a statutului Colegiul Farmaciştilor Judeţean.
indentConsiderăm că organizaţia Judeţeană a Colegiului Farmaciştilor trebuie să aibă un rol activ, bine stabilit şi nu doar formal.
indentPrin urmare solicităm, aşa cum de altfel a fost stabilit iniţial în Legea farmaciei, implicarea Colegiului Judeţean în deschiderea de noi unităţi, prin eliberarea acordului de principiu, acesta fiind singurul care cunoaşte situaţia reală a unităţilor şi farmaciştilor din judeţ.
indentDe asemenea considerăm că ar trebui reintrodus criteriul de distanţă, care nu poate fi considerat un criteriu restrictiv în condiţiile în care preţul medicamentelor este impus (care criteriu este mai restrictiv preţul sau distanţa?) .
indentPrin urmare manipulând un produs restrictiv –medicamentul- a cărui consum nu numai că nu este indicat să-l creştem ci dimpotrivă să-l utilizăm cât mai eficient şi raţional, considerăm că aprobarea deschiderii sau mutării de noi unităţi în preajma altuia care funcţionează deja, care s-a străduit să-şi fidelizeze pacienţii, nu este o acţiune de creştere a serviciilor către populaţie ci de falimentare a unităţii care doreşte să lucreze corect ,cu un adaos limitat, respectând cadrul legal de eliberare a medicamentelor.
indentPrin urmare propunem următorul conţinut pentru:
Art.12.(1) Avizul de oportunitate se va solicita înaintea înfiinţării farmaciei comunitare şi se eliberează în termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea cererii, de către Colegiul Farmacistilor Judeţean cu respectarea următoarelor condiţii:
a)în municipiul Bucureşti, o farmacie la 3.000 de locuitori;
b)în oraşele de reşedinţă de judeţ, o farmacie la 3.500 de locuitori;
c)în celelalte oraşe, o farmacie la 4.000 de locuitori;
d)în mediul rural, o farmacie comunitară se poate înfiinţa la minimum 4.000 de locuitori în localităţile cu peste 4.000 de locuitori şi maximum o farmacie în localităţile cu sub 4.000 de locuitori.
e)distanţa minimă dintre farmacii să fie 500m.
indent(2)Se va reintroduce alin(2) din Legea 266/2008.
indentPrin excepţie de la prevederile alin (1), se mai poate înfiinţa câte o farmacie comunitară în gări şi aerogări, precum şi în centrele comerciale cu o suprafaţă de vânzare de minimum 3.000 mp în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse şi de alimentaţie publică, situate într-un singur imobil care utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate.
indentCap.III Drogheria
Art.24. Se va introduce la art.24-alin5- care va avea următorul conţinut:
Art.24(5)Drogheria poate fi înfiinţată în localităţiile în care numărul farmaciilor existente permite deschiderea de noi unităţi potrivit criteriului demografic.
Art.20- (ordonanţă)
Se va introduce:
(1)Mutarea sediului unei farmacii se face din motive întemeiate, avizate de Colegiul Farmaciştilor Judeţean.
(2)Mutarea sediului unei farmacii comunitare se comunică Ministerului Sănătăţii- Direcţia Generală de Strategii şi Politica Medicamentului.
Art.43 –Solicităm eliminarea acestui articol.
indentExistă la nivelul european preocupări privind eliminarea tuturor criteriilor restrictive. Cum în nici un stat din Europa nu au fost eliminate aceste criterii, nu înţelegem de ce trebuie să experimentăm noi eliminarea lor.
indentSolicităm de asemenea revizuirea modului de funcţionare a magazinelor naturiste care sunt avizate de Ministerul Agriculturii, care nu lucrează cu personal calificat şi care manipulează produse care depăşesc încadrarea la capitolul suplimente nutritive.


Preşedinte Vicepreşedinte
Farm.pr.Ana Miclea-Peleneagră Farm.pr.Florina-Ana Gherman