Catre: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Domnului Director General Eduard Armeanu


Nr. 16/06.03.2009

Stimate domnule Director General,

Ca partener al Casei de Asigurari in promovarea si implementarea punctelor din Legea nr. 95/2006, Patronatul Farmacistilor din Romania ( PFDR) va aduce la cunostinta propunerile PFDR pentru Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anul 2009 si a Normelor metodologice de implementare.

Suntem de acord cu propunerile pentru reglementarile referitoare la implementarea Programului social de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri sub 600lei/luna.
Fata de toate propunerile si modificarile, Patronatul Farmacistilor din Romania se alatura pozitiei luata de Colegiul Farmacistilor din Romania ( CFR).


1. Sustinem ca modificarea si completarea Contractului-cadru pentru 2009 si a normelor metodogice de implementare a lui sa includa si masurile déjà anuntate de Ministrul Sanatatii ca prioritati in domeniul sanatatii si anume revenirea la prescriptia pe Denumire Comuna Internationala ( DCI).

  • Necesitatea revenirii la prescriptia pe DCI, recunoscuta deja public de autoritati, este justificata de efectele economice negative pe care le-a avut introducerea prescrierii pe denumire comerciala prin cresterea numarului de medicamente originale folosite, atat asupra bugetului Casei Nationale, cat mai ales asupra bugetului pacientilor prin faptul ca au fost nevoiti sa plateasca mai mult pentru tratamentul necesar. Pe de alta parte, situatia economica speciala a dus la imposibilitatea importarii tuturor medicamentelor originale in conditiile schimbarii cursului valutar . Ca specialisti in domeniul sanitar si singuri specialisti in medicament sustinem ca lipsa tratamentului din considerente birocratice ( fapt intamplat pe piata farma din Romania) afecteaza intr-un grad mult mai ridicat sanatatea pacientului decat inlocuirea tratamentului cu aceleasi medicamente dar cu alte denumiri. Aceasta situatie poate conduce inclusiv la moartea pacientilor. In plus, trebuie mentionat faptul ca activitatea de farmacovigilenta este una din cerintele UE conform reglementarilor Consiliului Europei ( EEC) Nr. 2309/93 si Directiva Consiliului 75/319. In acest context daca exista diferente intre medicamentele cu aceeasi substanta, cu acelasi dozaj, cu aceleasi caracteristici, medicii si persoanele autorizate de catre ANM au obligatia de a intocmi rapoarte de farmacovigilenta; astfel activitatea medico-farmaceutica este tinuta sub un control atent si raportarile se pot face sustinut catre EMEA.

2. Reiteram solicitarea noastra de renuntare la mecanismul de negociere cu farmaciile a adaosului comercial aferent eliberarii de medicamente in cadrul sistemului de asigurari de sanatate.

  • Consideram ca, adaosul comercial al farmaciei stabilit de Ministerul Sanatatii pentru medicamentele cu pret reglementat reflecta contravaloarea serviciilor prestate de farmacie in eliberarea de medicamente asiguratilor si are la baza estimarea costurilor aferente. Mentionam ca adaosul minim mediu practicat in UE este de 24%, iar calculele care reies din analizele economice asupra activitatii farmaciilor arata in acest moment un adaos de 8%; in acelasi timp adaosul minim necesar pentru sustinerea activitatii farmaceutice in conditiile actuale (cat inca mai exista in vigoare criteriul demografic) este de minim 20%. Orice diminuare a acestor adaosuri comerciale face nesustenabila activitatea farmaceutica. Deasemenea, desi in UE exista practica negocierii in raport cu Casele de Asigurari de Sanatate a adaosului comercial, acesta este mentinut la cotele strabilite prin ordin de pret pentru medicamentele eliberate pe retete nerambursabile. Atragem atentia din nou ca principalul beneficiu pe care il are pacientul in momentul in care i se elibereaza o reteta nu este comercializarea de medicamente, (anumit medicament este doar un instrument), ci sfaturile, indrumarile, recomandarile farmacistului ( acelasi produs administrat in aceeasi afectiune la alt pacient poate sa produca un efect contrar celui urmarit). Exista pericolul ca aceste discount-uri sa devina inductoare in sensul ca accentul sa se puna pe scopul de a folosi cat mai multe medicamente fara a se tine seama de nevoile pacientilor si contravenind recomandarilor profesionistilor din domeniul farmaceutic. Rezultatul net ar fi o mare cheltuiala pentru un castig limitat.

Modalitatea in care este reglementat si implementat acest mecanism permite abuzuri din partea caselor judetene de asigurari de sanatate care practic impun farmaciilor adaosuri comerciale minime de 0% - 1%, nefiind vorba de nicio negociere.

3. Eliminarea prevederii conform careia Casele de Asigurari de Sanatate deconteaza medicamentele eliberate de farmacii in masura fondurilor alocate. Decontarea trebuie sa se faca la nivelul eliberarii.

  • Singura ratiune a existentei farmaciei este accesul populatiei la sfaturi sanitare si implicit la medicamente ( medicamentele cu si fara prescriptie medicala este una modalitatile ce contribuie la sanatatea pacientului), si in acest caz sustinem necesitatea eliberarii de medicamente la nivelul solicitarilor pacientilor in baza prescipriilor medicale eliberate sau nu pe relatia cu Casa de Asigurari. Astfel, sugeram ca plata integrala a medicamentelor sa se faca de catre pacient si sa existe decontare ulterioara de catre Casele de Asigurari judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti direct catre pacient, datorita faptului ca aceasta institutie este cea abilitata legal sa colecteze taxele folosite in intreg sistemul sanitar. Din nou accentuam aspectul referitor la faptul ca singurul care are educatia si informatia in manipularea medicamentului este farmacistul.
  • Nu exista baza legala pentru care farmacia ar putea elibera medicamente pe retete avizate de Casa Nationala de Sanatate ( CNAS) si a nu primi contravaloarea medicamentelor. Se creaza un cadru de ilegalitate, farmacia nefiind colectoare de taxe si neputand deconta datoriile CNAS.

Cu consideratie,

Presedinte PFDR, farmacist Ioana CACOVEAN