Informatie preluata de la Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR)

C O L E G I U L   F A R M A C I Ş T I L O R  D I N   R O M Â N I A

Str. Viitorului nr. 4, Sector 2 - BUCUREŞTI
Tel./Fax: 021- 210 02 56; Tel: 021 – 210 02 51
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; www.colegfarm.ro

Către:
COLEGIILE JUDEŢENE ALE FARMACIŞTILOR
În atenţia Domnului / Doamnei Preşedinte

Nr. 54 / 6 martie 2009
indentindentindentPrin prezenta, vă atragem atenţia asupra unei probleme cu care a fost sesizat Colegiul Farmaciştilor din România:

indentindentindentÎn ultima perioadă, s-a constatat creşterea numărului de bancnote contrafăcute din cupiura de 500 lei identificate pe teritoriul României. Dintre acestea, o pondere însemnată o deţin bancnotele de acest tip identificate în încasările unor unităţi farmaceutice. Plasările se realizează prin cumpărarea unor produse farmaceutice de valoare mică, obţinându-se astfel un profit consistent prin restul primit.
indentindentindentAcest tip de contrafaceri se deosebesc de cele autentice prin următoarele:
indentindent- sunt realizate pe suport de hârtie;
indentindent- detaliul situat pe faţa bancnotei în partea stângă, cunoscut sub denumirea de „fereastră transparentă” este imitat prin decupare neregulată şi aplicarea unei folii autoadezive, nefiind corp comun cu restul bancnotei, dar prezentând detaliile grafice şi coloristice ale celei autentice, imitate artizanal, de o calitate mai slabă.

indentindentindentVă rugăm să-i atenţionaţi pe colegii farmacişti, astfel încât cu ocazia încasărilor să se efectueze o verificare mai atentă a bancnotelor din cupiura de 500 lei. În situaţia în care sunt depistate bancnote de acest tip, vă rugăm să informaţi unitatea de poliţie cea mai apropiată şi să conservaţi imaginile video cu momentul plasării mijlocului de plată – acolo unde este posibil.

indentindentindentDe asemenea, conform prevederilor legale, în astfel de situaţii se interzice restituirea bancnotei contrafăcute persoanei de la care provine, dar vă rugăm să nu vă expuneţi unor situaţii care prezintă pericol pentru dvs.

indentindentindentVă rugăm să acordaţi toată atenţia acestei probleme, să o comunicaţi colegilor din judeţ şi să o trataţi cu discreţia cuvenită!!!

Vă mulţumim pentru colaborare!!!
Cu deosebită consideraţie,

PREŞEDINTELE

COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. Dr. Farm. Dumitru LUPULIASA